RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Zabýváme se kácením rizikových stromů, které mohou ohrozit vaše zdraví i majetek. 

Disponujeme potřebnou technikou i praxí.

CO JE RIZIKOVÉ KÁCENÍ?

Rizikové kácení je kácení stromů, při kterém je zvýšené riziko vzniku velkých škod vašeho zdraví a majetku, při pádu stromu nebo jeho části.

K co největšímu omezení těchto rizik je využíváno speciálních postupů a techniky.

Jak provádíme rizikové kácení?

Rizikové kácení provádíme pomocí tzv. stromolezení.

To znamená, že lezeme pomocí lezecké techniky do koruny stromů a strom odstraňujeme postupně po malých částech tak, aby nedošlo pokud možno k žádným škodám v okolí stromu.

Kde provádíme rizikové kácení?

Rizikové kácení provádíme tam, kde došlo ke vzniku nebezpečné situace vlivem např. nalomení větve nebo nahnutí celého stromu nad domy, auta nebo volně přístupná prostranství.

Dále provádíme i kácení, které nejsou rizikovými, ale vzhledem k jejich umístění, není možné strom klasicky položit. Příkladem může být strom rostoucí v blízkosti domu, plotu, apod.

Pozor!

Pro kácení stromu, který má obvod kmene měřený ve výšce 130cm nad zemí větší než 80cm, je nutné vlastnit povolení k odstranění stromu.

Dále provádíme také těžební činnost a manipulaci dřeva.